Med rötter i Dalsland strävar Trio Knarrby åt att fånga naturens storhet i egna kompositioner och Improvisationer