RYOANJI

Vad har EPA-traktorer, zenbuddismen och samtida musik inte gemensamt? Bara trivialiteter. Även om vissa kulturer, uttryck och intressen ser ut att ha oändligt långa distanser ifrån varandra så har extremer som svenska EPA-traktorer, zenbuddismen och den nutida musiken mycket gemensamt. Processen och det outtröttliga strävandet efter pedantisk perfektion är i stort sett identisk, om det så är en bil, zenträdgård eller ett musikaliskt verk. Inte minst är ju att ljudet från en bilmotor, för många, den vackraste av all musik.

John Cages monumentala verk Ryoanji från 1983, efter den världsberömda zenträdgården i Kyoto består av 4 solister och ackompanjerande valfria instrument. Solister representerar de 15 stenar som omges av den i formationer krattade sanden som gestaltas av de övriga instrumenten. Partituret och konceptet lämnar mycket utrymme för kreativa möjligheter och Kontinent Dalslands presenterar en ytterst unik version där solister på trombon, flöjt, sång och kontrabas ackompanjeras av 20 synkroniserat tutande Epa-traktorer.

Ett samspel mellan festivalens spjutsspetssolister och lokala ungdomar från bygdens
fritidsgårdar där alla samlas under den inkluderande anda Kontinent Dalsland önskar
förmedla: att värdesätta kulturella olikheter och att främja sammanhållning framför kulturell splittring.