Nils Claesson är en svensk konstnär, fotograf, filmare och författare. Han gör animerad film och är konstnärlig forskare. Han disputerade 2017 vid Stockholms konstnärliga högskola på avhandlingen Spökmaskinen: Sju förändringar och förflyttningar – gestaltningsprocesser i animerad film. “ Animerad film är att öppna dörren in till en annan verklighet där andra lagar och regler råder än de vanliga. Att animera är ett sätt att göra världen begriplig genom att plocka ned den i små delar och sätta ihop den igen.”