Musik som talar

Recitations av Georges Aperghis, skrivet 1973, är ett 40-minuters verk för soloröst. Stycket är uppdelat i fjorton satser och bryter ner traditioner inom musik och teater genom atonalitet, så kallad extended technique – utökade tekniker (inklusive operasång, tal, spottande och skrik), pussel och upprepningar. Texten kommer från det franska språket men översättningen är meningslös och nonsens eftersom den grupperar slumpmässiga ord och till och med bryter ner ord till slumpmässiga stavelser. Anne Pajunen kommer att utföra tre av satserna.

Georges Aperghis (född 1945) är en grekisk kompositör som främst arbetar inom området
experimentell musikteater men han har också komponerat en stor mängd kammarmusik.

Walter Zimmermann – ”Från havets bibliotek”
Text av Tomas Tranströmer

 

Uppenbarelse.
Det gamla äppelträdet.
Havet är nära.

Havet är en mur.
Jag hör måsarna skrika –
De vinkar åt oss.

Guds vind i ryggen.
Skottet som kommer ljudlöst –
En alltför lång dröm.

Askfärgad tystnad.
Den blå jätten går förbi.
Kall bris från havet.

Stor och långsam vind
från havets bibliotek.
Här får jag vila.

Människofåglar.
Äppelträden blommande.
Den stora gåtan.

 

Walter Zimmermann (född 1949) är en tysk tonsättare som komponerat musikdramatik, orkester-, kammar- och vokalmusik samt elektroakustisk musik. Han använder sig ofta av kombinationen instrument och röst där instrumentalisten sjunger sångstämman. Musiken spelas och har spelats in över hela Europa. Walter Zimmerman förknippas med den så kallade Köln-skolan.

“Amanti Simultanei” är titeln på en kort ”Futuristisk Roman” av Filippo Tommaso Marinetti som även gavs ut på en 78 varvs stenkaka 1938. Inspelningen ligger till grund för Fabio Cifariello-Ciardis stycke “Appunti per Amanti Simultanei II” för trombon i dialog med inspelningar av Luigi Russolos bullerinstrument de sk.”Intonarumori” och poetens egen inläsning av dikten. Verket beställdes av Biennalen i Venedig i samband med 100-års jubileet av den italienska futurismen.