Mats Persson har länge bedrivit en omfattande konsertverksamhet med turnéer i Sverige och de nordiska länderna, övriga Europa, USA och Kanada – framför allt som solist och i pianoduon tillsammans med Kristine Scholz. I repertoaren ingår många internationella tonsättare som arbetat vid sidan om de breda allfarvägarna och ett 30-tal svenska tonsättare har komponerat direkt för Mats Persson Som tonsättare har Mats Persson i första hand komponerat för piano och kammarmusikaliska besättningar.