Louise Agnani – "Barockmusiken, som jag började studera mot slutet av musikhögskoletiden, blev min ingång till att leta efter uttrycket i musiken. Det var alltså inte fråga om att hitta det av andra givna, ideala och perfekta trakterandet av cellon, utan glädjen är att använda sig av de olika elementen i musiken för att nå ut med uttryck och berättelse. Där finns meningsskapandet."