Ida Lundén är tonsättare, musiker och pedagog och har varit professionellt verksam sedan mitten av 90-talet. Hennes musik kan beskrivas som lekfull, undersökande, ibland politisk, ofta baserad på äldre musik eller på utommusikaliska idéer. Samarbeten med musiker och andra konstnärer är centralt i hennes konstnärliga praktik och hon har bland annat gjort musik till flera dansföreställningar.