Karin Hellqvist – Ida Lundén

One and the Other (spekulativ polska för Karin) är titeln på en komposition av Liza Lim, skapad i samarbete med violinisten Karin Hellqvist. Hellqvist säger: ”det ger en kompositionsstruktur från vilken jag kan få tillgång till den förkroppsligade kunskapen som utvecklats under åratal av traditionell spelmansmusik i min kropp.


Liza Lim (född 1966 i Australien) är en kompositör, pedagog och forskare vars musik fokuserar på samarbete och transkulturella praktiker. Skönhet, ilska och buller, ekologiska kopplingar och kvinnligt andliga linjer är kärnan i de senaste verken.