SÅNGER FRÅN HAIDARI

Sånger från Haidari är en konsertföreställning som rör sig kring minne, glömska och fiktivt återskapande av det som försvunnit.


Föreställningen bygger på vittnesmål kring hur den grekiske tonsättaren Nikos Skalkottas komponerade musik i det tyska koncentrationslägret Haidari utanför Aten. Skalkottas fängslades av tyskarna och fördes till Haidari, vagt anklagad för att vara medlem i den grekiska motståndsrörelsen. En vän lyckades smuggla in notpapper i lägret och i hemlighet komponerade Skalkottas febrilt flera verk som han sedan gömde i ett lager. När tyskarna lämnade lägret efter sommaren 1944 blev Skalkottas en fri man men all musik beslagtogs och förstördes. Ett antal titlar finns dock bevarade, titlar som vittnar både om skräcken, och om vardagen i lägret.


Några år tidigare (1940) komponerade Skalkottas 32 stycken för piano där musiken till stumfilmen “Katastrof i djungeln” ingår. Med utgångspunkt i historien, titlarna och fantasin kring den beslagtagna musiken kommer pianisten och kompositören Mats Persson, med sitt samtida tonspråk, återskapa och framföra musiken. På samma sätt som Mats Persson har komponerat ny musik till de beslagtagna och förstörda verken/titlarna så har filmaren Nils Claesson skapat en animerad stumfilm till Skalkottas befintliga stumfilmsmusik; en film som inte finns längre. Nils Claesson kommer även att medverka i föreställningen med liveprojektioner.