Panorama

 

Tillbaka till framtiden. Samtidens konst besjälar framtidens kreativitet och konstnärskap, så som dåtidens konstuttryck har lagt grundstenen för allt det vi idag upplever och skapar. 
Nivån på dagens studerande vid musikhögskolorna har förmodligen aldrig varit högre, liksom musikmarknadens krav på konstnärlig profilering och anpassning till en internationell, digitaliserad och mångfacetterad musikscen.
För dessa yngre musiker har traditionella orkester- och kammarmusikakademier under sommaren länge varit självklara tillflyktsorter för möten med likasinnade unga musiker, framtida kollegor och möjligheter att fördjupa sin musikaliska spetskompetens
Kontinent Dalsland uppmärksammar att det i Norden ännu inte etablerats någon motsvarande knutpunkt för unga musiker och klangkonstnärer som hungrar efter att möta samtidens musik. Studerande som önskar fördjupa sig i samtidsmusik söker sig därför till kurser i exempelvis Tyskland, Schweiz och Belgien
Vi vill därför erbjuda dessa unga en mötespunkt och ett forum för att, förutom att lära av inbjudna spjutspetsartister, också vara med och inspirera, påverka och skapa framtidens musikaliska riktningar och uttryck på sin egen hemma-arena
Inom 2023 års upplaga presenterar Kontinent Dalsland i samarbete med Högskolan för scen och musik i Göteborg ett pilotprojekt inför denna framtida sommarakademi där studenter i kammarmusik framför Cendres av Kaija Saariaho samt ett uruppförande av Daniel Quigley som studerar komposition för Malin Bång.