Citizens of Kyiv - fotoutställning I Dalslands center 13 juli - 14 augusti 2022

En serie med 24 bilder och texter av Alexander Chekmenev av människor som uthärdar belägringen av Ukrainas huvudstad. Under veckorna efter att president Putin beordrade invasionen av Ukraina blev huvudstaden Kiev en förvandlad stad. En stor del av befolkningen evakuerades. Nya militära förband samlades och tog till vapen. Spontant socialt stöd – fältkök, hjälpstationer, bombskydd, evakueringskonvojer – växte fram till funktionella former. Staden utstod oregelbundet bombardemang hela tiden. Denna förändrade gatubild blev den oroliga miljö Alexander Chekmenevs verkade i, som ukrainsk dokumentärfotograf som sedan 1990-talet visuellt har beskrivit sitt lands postsovjetiska liv.

Liksom många av sina medborgare tog Chekmenev, som är 52, först hand om sin familj och såg till att hans tonårsdotter kom i säkerhet i Slovakien. Han valde själv att vara kvar. I ett klimat av urskillningslösa attacker, en omständighet där vem som helst kan komma att skadas slumpmässigt när som helst, kände han att han var tvungen att arbeta, och gav sig ut på uppdrag för The New York Times Magazine för att hitta dem som stannade kvar.

Med en Pentax-kamera i mellanformat träffade han några människor efter överenskommelse och närmade sig andra när de gick på gatan, sökande sina nya roller eller ihopkurade i härbärgen. Chekmenev tog också med sig sin professionella ideologi – hans övertygelse om att vanliga människor är värda personlig värdighet och konstnärlig uppmärksamhet, oavsett geopolitisk tid. ”För mig har det främsta alltid varit människan”, säger han, ”landet består av människor, och jag vill upphöja och respektera var och en av dem.”

Efter den brutala invasionen av Ukraina ville vi belysa och hylla landets helt enastående kultur och självständighet. Alexander Chekmenevs fotoutställning ackompanjerades av två konserter för Ukraina där ukrainska artister och tonsättare presenterades. Den 13 juli, vid Dalsland center i Håverud, och den 15 juli i Åmåls kyrka uppträdde Anna Korsun-sång och orgel, Ganna Nuhza-cello, Polina Pohozha-piano och Kontinent Dalslands och ABFs första stipendiat Khrystyna Pukhalska-violin sida vid sida med Kontinent Dalslands artister.

Fotoutställningen och två konserter för Ukraina möjliggordes av bidrag från ABF Fyrbodal, Sandengs Ram, Konstlist AB, Sensus Bengtsfors, Tyre Recycling AB, Åsensbruk, Dalslands Center, Åmåls kommun, Dalslands Sparbank, Svenska kyrkan och generösa bidrag av festivalens artister.  Alla intäkter gick oavkortat till den fond Kungliga Musikaliska Akademien öppnat för samordning av stöd för uppbyggnaden av Ukrainas musikliv