Bjørnar Habbestad är en norsk flöjtist, musikforskare och curator med hela samtidsmusik-fältet som arbetsplats. Hans verksamhet spänner från framföranden av komplex notation till kollektiv komposition, från instrumentalt utforskande av nya flöjttekniker till live-elektronik och installationsarbeten.