Anne Pajunen är en Stockholmsbaserad sångerska, musiker, kompositör och interdisciplinär konstnär. Hennes verk presenteras nationellt såväl som internationellt på såväl den samtida musikscenen som konstscenen. Verken sträcker sig från experimentell opera till elektroakustisk musik till hybridinstallationer.