Anna Lindal, med bakgrund som konsertmästare och professor, frilansar nu som violinist inom främst kammarmusik och fri improvisation i många olika ensembler - inom experimentella och samtida uttryck men även inom barock och klassisk repertoar. Hon ingår i det konstnärliga forskningsprojektet Lethe som undersöker glömska i konstnärliga processer med utgångspunkt i musikalisk improvisation.