Vargödottern Elsbeth Bergh är violast och verksam inom historisk och experimentell musik. Som ordförande för föreningen Levande Musik har hon outtröttligt drivit många musikprojekt som byggt på lokala samarbeten i Västra Götalandsregionen. Elsbeth är en cylinder i motorn som driver Kontinent Dalsland framåt. Makadam och Karlsson Barock är två av Elsbeths sammanhang.